ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมจีน พิธีไหว้บะจ่าง ณ บริเวณหน้าเสาธง
วันอังคารที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนร่วมสืบทอดวัฒนธรรมจีน  พิธีไหว้บะจ่าง ณ บริเวณหน้าเสาธง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,13:38   อ่าน 59 ครั้ง