ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พ.ค. 60 ผอ.สามารถ รอดสำราญ เปิดการ "อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ "
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผอ.สามารถ รอดสำราญ  ประธานเครือข่ายฯมัธยมศึกษาจ.นครปฐม เปิดการ "อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 " ผอ.; รอง ผอ.ครูพัสดุการเงิน จ.นครปฐม เข้ารับการอบรม 145 คน โดย มีนายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,11:07   อ่าน 37 ครั้ง