ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พ.ค. 2560 ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการ ฯ ต้อนรับผู้บริหารเเละคณะศึกษาดูงานจากร.ร.เเม่วงก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ต้อนรับผู้บริหารเเละคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเเม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน STEM ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2560,18:03   อ่าน 286 ครั้ง