ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0 เรื่องการปลูกและดูแลทุเรียน 
โดย ดร.สามารถ รอดสำราญ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นประธาน
ดร.สุเทพ กังเกียรติกุล ศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รุ่นพ.ศ.2514 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเคโมคราฟ จำกัด เป็นวิทยากร 
ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2560,17:58   อ่าน 77 ครั้ง