ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 
ณ อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2560,15:37   อ่าน 52 ครั้ง