ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ค23102คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.16 KB
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.07 KB
ค23202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.07 KB
ก20202 ภาษาเกาหลีอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.18 KB
ง 23104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.44 KB
ง20206 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.05 KB
ง23102 การออกแบบเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
จ20210 ภาษาจีนอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.97 KB
ซ 20202 ภาษารัสเซียอ่านเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.26 KB
ท23102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.89 KB
ฝ20202 ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.92 KB
พ23103 สุขศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.29 KB
ว20209 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.05 KB
ส23103 สังคมศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.35 KB
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.76 KB
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.57 KB