ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ตรีภักดิ์ ภัทรสุมันต์ (ตรี)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 101
อีเมล์ : titi_kim@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (สังกัดงานกิจการนักศึกษา)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 พ.ค. 2561,16:46 น.   หมายเลขไอพี : 202.28.154.180


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล