ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อดุลย์ ตามแนวธรรม (ดุล)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 72
อีเมล์ : hr.bsn.hospital@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/prathom25mix28
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
ตำแหน่ง : Human Resource Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1194 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 เม.ย. 2561,16:08 น.   หมายเลขไอพี : 119.46.151.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล