รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : สุพจน์ สาเพิ่มทรัพย์ (โก้ว /ลปจต 6006)
ปีที่จบ : 2512 เข็บ พฤกษพิทักษ   รุ่น : ม.ศ.3
อีเมล์ : supsaap@gmail.com
เว็บไซต์ : phrapathom.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สพป.นครปฐม เขต1
ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ ตุลาคม 2557
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2528-2557

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.พ. 2559,07:22 น.   หมายเลขไอพี : 1.10.203.25


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล