รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : มนตรี สมาวงษ์ (บี)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 97
อีเมล์ : bee_ssru75@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด
ตำแหน่ง : Sale Executive
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 59/390 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ม.ค. 2565,17:17 น.   หมายเลขไอพี : 1.0.215.200


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล