รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จันทร์จิรา (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 87
อีเมล์ : Junjira777@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : I.O.Shop
ตำแหน่ง : CEO
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 76/44ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม73120

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 มิ.ย. 2564,15:01 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.72.17


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล