ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ขจรศักดิ์ มานะจินดานนท์ (เจ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 92
อีเมล์ : j071711953@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เจเจ ชิกเก้น จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 9 ซ.กำนันพันธุ์ ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.พ. 2563,10:32 น.   หมายเลขไอพี : 14.207.149.2


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล