ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรชัย บัวทองจันทร์ (ชัย)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 71
อีเมล์ : chainotpea@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภูหลวง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 111 ม.11 ต.ภูหอ อ.เมืองเลย จ.เลย 42230

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 เม.ย. 2562,13:50 น.   หมายเลขไอพี : 110.78.183.148


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล