ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:25  อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.06 KB

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:25   อ่าน 27 ครั้ง