ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เมธศาสตร์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:39  อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชา ว33244 ชีววิทยา 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.16 MB

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:39   อ่าน 543 ครั้ง