ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนิพาพร สนประเสริฐ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,10:55  อ่าน 907 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,10:55   อ่าน 907 ครั้ง