ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนทรีย์ คำคง
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:20  อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แฟ้มสะสมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแนะแนว ด้วยวิธีการสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ชุดกิจกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.27 KB

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:20   อ่าน 8 ครั้ง