ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพงศธร เป็นสูงเนิน
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:19  อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนารายวิชาสังคมศึกษา 1 ด้วยวิธีการสอนแบบเปิด โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.1 KB

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:19   อ่าน 9 ครั้ง