ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุไรพร นิครหล่อน
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:18  อ่าน 5 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการสะกดคำภาษาฝรั่งเศสด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.45 KB

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,21:18   อ่าน 5 ครั้ง