ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
สโมสรโรตารี่สนามจันทร์ ร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

ลิ้งค์
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJnn2BXL-2HYrXPsayWqjLFwzV4DZIMGmT8vuvCFCdeRCf3w/viewform
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 875 ครั้ง